0-800-606 328
Безкоштовно
м. Васильків,
вул. Грушевського, 26
Медичний центр
"країна здоров'я"
Лабораторні аналізи Діаген
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Пакетні послуги
Услуга Цена
Генетичний паспорт 16700
Генетичний ризик розвитку серцево-судинних захворювань (АСЕ, NOS3, AGT, PON1, IL10, IL4, MTHFR, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, F2, F5, F7, FGB) 3813
Генетичний ризик розвитку тромбофілії розширений (F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, SERPINE1) 938
Генетичний ризик розвитку тромбофілії (F2, F5, F7) 763
Фолатний цикл (MTHFR 2 поліморфізми, MTRR, MTR) 600
Фолатний цикл розширений (MTHFR 2 поліморфізми, MTRR, MTR, SLC19A1) 795
Генетичний ризик розвитку хвороби Крона (NOD2 2 поліморфізми) 813
Генетичний ризик розвитку хвороби Вільсона-Коновалова (ATP7B 3 поліморфізми) 1088
Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1) 550
Лактазна недостатність (LCT) 313
Ризик розвитку ожиріння (PPARG, PPARGC1B, FTO) 1088
Ризик розвитку діабету 2-ого типу (PPARG, IL6) 813
Целіакія (HLA DQ2/DQ8) 1163
Ген рецептора вітаміну D (VDR) 313
Ген лептинового рецептора (LEPR) 463
Ген рецептора серотоніну 2A (HTR2A) 488
Ген дофамін бета-гідролази (DBH) 463
Ген аполіпопротеїна С3 (APOC3) 481
Антиоксидантний захист (SOD1, SOD2, CAT2) 1100
Порушення імунітету (IL1b 2 поліморфізми, IL4, IL6, IL10 3 поліморфізми, IL12, IL17, TLR2, TLR4 2 поліморфізми, MTHFR, TNF, VEGFA, TGFb1, CYP3A4) 4900
Генетичний скринінг на ризики при вагітності (MTHFR 2 поліморфізми, MTRR, MTR, F2, F5, F7) 2263
Генетичний ризик розвитку остеопорозу (LCT, VDR) 725
Генетичний ризик розвитку хвороби Альцгеймера (AРОЕ Е2/Е3/Е4) 738
Генетичний ризик розвитку атопічного дерматиту та іхтіозу (FLG R501X, FLG 2282delCAGT) методом піросеквенування PyroMark Q24 1513
Генетичний ризик розвитку панкреатиту (PRSS1) 463
Генетичний ризик розвитку непереносимості алкоголю (ADH1B, ALDH2, DBH, COMT) 1375
Генетичний паспорт харчування (FABP2, PPARG, ADRB2 2 поліморфізми, ADRB3, LCT, MTHFR, CYP1A2, VDR, IL6, SOD2) 3363
Генетичний паспорт шкіри (12 поліморфізмів) 2550
Спортгенетика. Ген альфа-актинін-3 (ACTN3) 625
Секвенування генів BRCA1 та BRCA2 9780
Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників розширений (BRCA1 7 поліморфізмів, BRCA2 1 поліморфізм, CHEK2 3 поліморфізми) 2455
Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників (BRCA1 2 поліморфізми) 800
Генетичний ризик розвитку раку простати (BRCA1 3 поліморфізми, BRCA2 1 поліморфізм) 1338
Генетичний скринінг на фенілкетонурію (PAH 2 поліморфізми) 788
Генетичний скринінг на муковісцидоз (CFTR 9 поліморфізмів) 1688
Генетичний скринінг на нейросенсорну приглухуватість (GJB2 4 поліморфізми) 1263
Генетика чоловічого безпліддя. Генотипування за AZF локусом (AZFa, AZFb та AZFс) 1113
Гемохроматоз (HFE 3 поліморфізми) 1088
Фармакогенетика – Варфарин (CYP2C9*2/*3, VCORC1) 963
Фармакогенетика – Клопідогрел (CYP2C19*2/*3) 638
Фармакогенетика – Статіни (SLCO1B1) 463
Фармакогенетика – Такролімус (CYP3A5*3) 463
Прогноз лікування епілепсії повний (CYP2C9 2 поліморфізми, CYP2C19 2 поліморфізми, CYP3A4) 1663
Гени першої фази детоксикації (CYP1A2*1F, CYP1A1*2C, CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2C9*2, CYP2C9*3, CYP2E1 RsaI/PstI (c1/c2), СYP3A5*3, CYP3A4*1A/1B) 2738
Гени другої фази детоксикації (GSTP1 2 поліморфізми, NAT2 4 поліморфізми, SOD1, SOD2) 2438
Ризик розвитку залежності від психоактивних речовин (ADH1B, ALDH2, DBH, COMT, GABRA2, CHRNA5, OPRM1) 2288
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Генетичні маркери
Услуга Цена
ACE (I/D), поліморфізм в гені ангіотензинперетворюючого ферменту 390
ACTN3 (18705С>Т (R577X)), поліморфізм в гені альфа-актиніну-3 531
ADRB2 (46A>G), поліморфізм в гені адренорецептора бета 2 419
ADRB2 (79G>C), поліморфізм в гені адренорецептора бета 2 419
ADRB3 (190T>C), поліморфізм в гені адренорецептора бета 3 419
APOC3 (3238G>C), поліморфізм в гені аполіпопротеіна С3 425
APOE (3106Т>С), поліморфізм в гені аполіпопротеіна Е 425
ATM (5557G>A), поліморфізм в гені атаксії-телеангіектазії 425
AРОЕ (Е2/Е3/Е4), поліморфізм в гені аполіпопротеіна Е 625
BRCA1 (185delAG), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників 426
BRCA1 (4153delA), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників 426
BRCA1 (5382insC), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників 426
BRCA2 (6174delT), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників 426
COMT (27009G>A), поліморфізм в гені катехол-О-амін трансферази 425
CYP1A1*2C (3103T>C), поліморфізм в гені цитохрому Р450 425
CYP1A2 (164A>C), поліморфізм в гені цитохрому Р450 425
DBH (­1021C>T), поліморфізм в гені дофамін бета-гідролази 425
DRD2 (957C>T), поліморфізм в гені рецептора дофаміну 2-го типу 394
F13A1 (103G>T), поліморфізм в гені коагуляційного фактора XIII 419
F2 (20210G>A), поліморфізм в гені протромбіну (коагуляційний фактор II) 425
F5 (Лейденська мутація 1691G>A), поліморфізм в гені коагуляційного фактора V 425
F7 (10976G>A), поліморфізм в гені коагуляційного фактора 7 425
FABP2 (163A>G), поліморфізм в гені транспортера жирних кислот 419
FGB (­455G>A), поліморфізм в гені фібриногену бета 425
FTO (23525A>T), поліморфізм гена, асоційованого з жировою масою 425
GABRA2 (396A>G), поліморфізм в гені α2-субодиниці рецептора гамма-аміномасляної кислоти 488
GSTP1 (313A>G), поліморфізм в гені глутатіон S-трансферази Р 1 425
GSTP1 (341C>T), поліморфізм в гені глутатіон S-трансферази Р 1 425
HLA-B27, поліморфізм в гені людського лейкоцитарного антигену 638
HTR2A (102C>T), поліморфізм в гені рецептора 5-гідрокситриптаміну (серотоніну) 2A 406
IL10 (­1082G>A), поліморфізм в гені інтерлейкіна 10 425
IL10 (­592C>A), поліморфізм в гені інтерлейкіна 10 425
IL10 (­819C>T), поліморфізм в гені інтерлейкіна 10 425
IL12b (1188A>C), поліморфізм в гені інтерлейкіна 12b 425
IL17A (­197G>A), поліморфізм в гені інтерлейкіна 17A 425
IL1b (­31T>C), поліморфізм в гені інтерлейкіна 1B 425
IL1b (­511T>C), поліморфізм в гені інтерлейкіна 1B 425
IL4 (­589C>T), поліморфізм в гені інтерлейкіна 4 425
IL6 (­174C>G), поліморфізм в гені інтерлейкіна 6 425
ITGA2 (807C>T), поліморфізм в гені інтегрина альфа-2 (GP1a, тромбоцитарний рецептор колагену) 425
ITGB3 (176T>C), поліморфізм в гені інтегрина бета-3 (тромбоцитарний рецептор фібриногену) 425
JAK2 (1849G>T (V617F)), соматична мутація в гені янус-кінази 2 425
LPL (1595C>G), поліморфізм в гені ліпопротеїнової ліпази 425
MMP1 (-1607insG), поліморфізм в гені матриксної металопротеінази 1 425
MMP12 (­82A>G), поліморфізм в гені матриксної металопротеінази 12 425
MMP9 (­8202A>G), поліморфізм в гені матриксної металопротеінази 9 425
MTHFR (1298A>C), поліморфізм в гені метилентетрагідрофолатредуктази 425
MTHFR (677C>T), поліморфізм в гені метилентетрагідрофолатредуктази 425
MTR (2756A>G), поліморфізм в гені метіонінсинтази 425
MTRR (66A>G), поліморфізм в гені редуктази метіонінсинтази 425
NOS3 (-786C>T), поліморфізм в гені синтази окису азоту 3 425
PON1 (575A>G), поліморфізм в гені параоксонази 1 425
PPARG (34C>G), поліморфізм в гені рецептора, що активується проліфераторами пероксисом, гамма 425
PPARGC1B (607G>C), поліморфізм в гені рецептора, що активується проліфераторами пероксисом, 1 бетта 425
SERPINE1 (PAI1) (­675 5G>4G), поліморфізм в гені інгібітора активатора плазминогену 425
SLC19A1 (RFC-1) (80G>A), поліморфізм в гені транспортера фолієвої кислоти 425
SLCO1B1 (521T>C), поліморфізм в гені розчинного переносчика органічних аніонів групи 1В1 425
SOD1 (7958G>A), поліморфізм в гені супероксиддисмутази 1 425
SOD2 (MnSOD) (58T>C), поліморфізм в гені мітохондріальної супероксиддисмутази 2 425
TNF (­308G>A), поліморфізм в гені фактора некрозу пухлин альфа 425
TP53 (16321C>T), поліморфізм в гені супресора пухлинного росту ТР53 425
TP53 (16397C>G), поліморфізм в гені супресора пухлинного росту ТР53 425
UGT1A1 ((ТА)6/(ТА)7), поліморфізм в гені уридиндифосфат глюкоронозілтрансферази 425
VDR (1024+283G>A), поліморфізм в гені рецептора вітаміну D 425
VEGFA (­634C>G), поліморфізм в гені фактора росту ендотелію судин 425
ПРЕНАТАЛЬНА ДНК ДІАГНОСТИКА
Услуга Цена
Резус-фактор плоду. Визначення гену RHD плоду в крові матері методом ПЛР 2569
ПЛР ДІАГНОСТИКА. Вірусні гепатити
Услуга Цена
Вірус гепатиту А (Hepatitis A Virus), якісне визначення РНК методом ПЛР 300
Вірус гепатиту В (Hepatitis В Virus), якісне визначення ДНК методом ПЛР 181
Вірус гепатиту В (Hepatitis В Virus), кількісне визначення ДНК методом ПЛР 556
Вірус гепатиту С (Hepatitis C Virus), якісне визначення РНК методом ПЛР 204
Вірус гепатиту С (Hepatitis C Virus), кількісне визначення РНК методом ПЛР 628
Вірус гепатиту С (Hepatitis С Virus), визначення генотипу (типи 1, 2, 3) методом ПЛР 500
Вірус гепатиту С (Hepatitis C Virus), розширене визначення генотипу (типи 1а, 1b, 2, 3a, 4) методом ПЛР 643
Вірус гепатиту D (Hepatitis D Virus), якісне визначення РНК методом ПЛР 240
Вірус гепатиту G (Hepatitis G Virus), якісне визначення РНК методом ПЛР 378
Вірус гепатиту B та D (Hepatitis B Virus, Hepatitis D Virus), якісне визначення методом ПЛР 288
Інтерлейкін 28В (IL28B), визначення методом ПЛР 545
ПЛР ДІАГНОСТИКА. Сифіліс
Услуга Цена
Збудник сифілісу (Treponema pallidum), якісне визначення ДНК методом ПЛР 196
ПЛР ДІАГНОСТИКА. Урогенітальні інфекції
Услуга Цена
Хламідія (Chlamydia trachomatis), якісне визначення ДНК методом ПЛР 225
Хламідія (Chlamydia trachomatis), кількісне визначення ДНК методом ПЛР 173
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), якісне визначення ДНК методом ПЛР 225
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), кількісне визначення ДНК методом ПЛР 219
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), якісне визначення ДНК методом ПЛР 225
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), кількісне визначення ДНК методом ПЛР 223
Уреаплазма (Ureaplasma spp.), якісне визначення ДНК методом ПЛР 200
Уреаплазма (Ureaplasma spp.), кількісне визначення ДНК методом ПЛР 238
Уреаплазма (U. urealyticum, U. parvum), якісне визначення ДНК методом ПЛР 273
Уреаплазма (U. urealyticum, U. parvum), кількісне визначення ДНК методом ПЛР 238
Збудник трихомоніазу (Trichomonas vaginalis), якісне визначення ДНК методом ПЛР 225
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), якісне визначення ДНК методом ПЛР 215
Гарднерела (Gardnerella vaginalis), якісне визначення ДНК методом ПЛР 225
Кандіда (Candida albicans), якісне визначення ДНК методом ПЛР 225
Lactobacillus species / Gardnerella vaginalis, якісне визначення методом ПЛР 263
Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, якісне визначення методом ПЛР 353
Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, якісне визначення ДНК методом ПЛР 281
Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genitalium, якісне визначення ДНК методом ПЛР 260
Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, якісне визначення ДНК методом ПЛР 375
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, якісне визначення ДНК методом ПЛР 303
Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, якісне визначення ДНК методом ПЛР 294
HSV I, HSV II типа, Treponema pallidum, якісне визначення ДНК методом ПЛР 265
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, якісне визначення ДНК методом ПЛР 319
Збудники кандідозу (C. albicans, C. glabrata, C. krusei), якісне визначення ДНК методом ПЛР 203
Бактеріальний вагіноз: Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., кількість клітин, кількісне визначення ДНК методом ПЛР 273
ІПСШ: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, якісне визначення ДНК методом ПЛР 398
Аероби: Bacteria spp., Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., кількісне визначення ДНК методом ПЛР 273
Мікоплазмоз: Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, кількісне визначення ДНК методом ПЛР 315
Кандідоз: C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis/ tropicalis, кількісне визначення ДНК методом ПЛР 273
Флороценоз (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis / tropicalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Bacteria spp., Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.), кількісне визначення ДНК методом ПЛР 888
Флороценоз+ІПСШ (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis / tropicalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Bacteria spp., Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis), визначення методом ПЛР 1019
Флороценоз+ІПСШ+ВПЛ ВКР (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis / tropicalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Bacteria spp., Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis; HPV, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 – скрин-титр), визначення методом ПЛР 1540
ПЛР ДІАГНОСТИКА. Вірус папіломи людини
Услуга Цена
ВПЛ ВКР скрин-титр-14 (HPV, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) з диференціюванням 16, 18, 45 типів, кількісне визначення методом ПЛР 466
ВПЛ ВКР скрин-титр (HPV, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), кількісне визначення методом ПЛР 393
ВПЛ ВКР генотип-титр (HPV, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), генотипування та кількісне визначення методом ПЛР 495
ВПЛ ВКР генотип (HPV, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), генотипування методом ПЛР 471
ВПЛ ВКР скрин (HPV, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67), якісне визначення методом ПЛР 250
ВПЛ ВКР 16/18 (HPV, типи 16, 18) з диференціацією генотипів та кількісним визначенням методом ПЛР 165
ВПЛ 6/11 (HPV, типи 6, 11) з диференціацією генотипів методом ПЛР 193
ПЛР ДІАГНОСТИКА. Герпес-вірусні інфекції
Услуга Цена
Вірус простого герпесу I та II типу (Herpes simplex virus I-II, HSV I та II типу), з якісним визначенням I та II типу методом ПЛР 203
Вірус Варіцелла-Зостер (Varicella-Zoster virus, VZV), якісне визначення ДНК методом ПЛР 194
Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV), кількісне визначення ДНК методом ПЛР 235
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), якісне визначення ДНК методом ПЛР 260
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), кількісне визначення ДНК методом ПЛР 250
Вірус герпесу VI типу (Human herpes virus, HHV-VI типу), кількісне визначення ДНК методом ПЛР 240
Герпесвіруси (Herpes simplex virus I,II (HSV I,II), Cytomegalovirus (CMV)), якісне визначення ДНК методом ПЛР 223
Герпесвіруси (Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus, Human herpes virus VI), кількісне визначення ДНК методом ПЛР 428
ПЛР ДІАГНОСТИКА. TORCH-інфекції
Услуга Цена
Токсоплазма (Тoxoplasma gondii), якісне визначення ДНК методом ПЛР 213
Парвовірус В19 (Parvovirus B19), якісне визначення ДНК методом ПЛР 340
Вірус краснухи (Rubella Virus), якісне визначення РНК методом ПЛР 323
ПЛР ДІАГНОСТИКА. Діагностика туберкульозу
Услуга Цена
Диференціювання збудників туберкульозу (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG), якісне визначення ДНК методом ПЛР 415
Збудник туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis-complex), якісне визначення ДНК методом ПЛР 413
ПЛР ДІАГНОСТИКА. Нейро-інфекції
Услуга Цена
Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumonia, якісне визначення ДНК методом ПЛР 698
Лістерія (Listeria monocytogenes), кількісне визначення ДНК методом ПЛР 269
Ентеровірус (Enterovirus), якісне визначення РНК методом ПЛР 831
Ентеровірус 71 (Enterovirus 71 типу), якісне визначення РНК методом ПЛР 1078
ПЛР ДІАГНОСТИКА. Кишкові захворювання
Услуга Цена
Мікробіом (кількісне визначення Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Escherichia coli, Bacteroides fragilis group, Bacteroides thetaiotaomicron, Akkermansia muciniphila, Faecalibacterium prausnitzii, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli enteropathogenic, Enterococcus spp., Proteus spp., Enterobacter spp. / Citrobacter spp., Fusobacterium nucleatum, Parvimonas micra, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Shigella spp., Candida spp., якісне визначення Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, H. pylori) методом ПЛР 3948
Мікробіом-експрес (кількісне визначення Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, якісне визначення C.albicans, C.glabrata, C.krusei, H.pylori) методом ПЛР 1781
Глистові інвазії (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛР 888
Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), якісне визначення ДНК методом ПЛР 888
Лямбліоз (Lamblia Intestinalis Giardia), якісне визначення ДНК методом ПЛР 581
Гострі кишкові інфекції (Shigella, ЕIEC, Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Astrovirus), якісне визначення ДНК методом ПЛР 656
Діареєгенні ешерихіози (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC), якісне визначення ДНК методом ПЛР 975
H. pylori, якісне визначення ДНК методом ПЛР 375
Кандідоз (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei), якісне визначення ДНК методом ПЛР 435
Збудники ієрсиніозу та псевдотуберкульозу (Yersinia enterocolitica та Yersinia pseudotuberculosis), якісне визначення ДНК методом ПЛР 2513
Аскаридоз (Ascaris spp.), якісне визначення ДНК методом ПЛР 781
Akkermansia muciniphila, якісне визначення ДНК методом ПЛР 563
Clostridium difficile, типування продуцентів А, В, А/В токсинів, якісне визначення методом ПЛР 613
ПЛР ДІАГНОСТИКА. Особливо небезпечні та природно-вогнищеві інфекції
Услуга Цена
TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis / E.muris, якісне визначення методом ПЛР 459
Бореліоз (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), якісне визначення РНК методом ПЛР 388
Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), якісне визначення РНК методом ПЛР 394
ПЛР ДІАГНОСТИКА. Діагностика інфекцій респіраторного тракту
Услуга Цена
ГРВІ: Respiratory Syncytial virus, Metapneumovirus, Coronavirus, Rhinovirus, Adenovirus B, C, E, Bocavirus, Parainfluenza virus 1, 2, 3, 4, якісне визначення методом ПЛР 1006
Збудники коклюшу (Bordetella pertussis), паракоклюшу (Bordetella parapertussis) та бронхосептікозу (Bordetella bronchiseptica), диференціація та якісне визначення ДНК методом ПЛР 565
Легіонелла (Legionella pneumophila), кількісне визначення ДНК методом ПЛР 638
ПЛР ДІАГНОСТИКА. Дослідження мікрофлори ротової порожнини
Услуга Цена
Пародонто Скрін: Загальна бактеріальна маса, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), Treponema denticola, Candida albicans, кількісне визначення ДНК, методом ПЛР 1019
ПЛР ДІАГНОСТИКА. Гнійно-септичні інфекції
Услуга Цена
MRSA. Staphylococcus aureus, кількісне визначення ДНК методом ПЛР 365
КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Услуга Цена
Лептин 488
Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) 613
С-реактивний білок високочутливий (CRPhs) 263
Кортизол в слині 344
Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP) 740
Реверсивний трийодтиронін (rТ3) 2788
Окислений холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ox-LDL) 2094
КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Алергологія
Услуга Цена
Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика специфічного sIgE та загального IgE алергочіпом Allergy Explorer ALEX до 282 алергенам одночасно 6600
Алерго-мікрочіп діагностика (ISAC) – 112 білків алергенів 12500
КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дослідження крові
Услуга Цена
Загальний розгорнутий аналіз венозної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів 139
Загальний розгорнутий аналіз венозної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити 173
Загальний розгорнутий аналіз венозної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів) та ШОЕ без визначення лейкоцитарної формули та ретикулоцитів у препараті крові 104
КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дослідження сечі
Услуга Цена
Загальний аналіз сечі 100
Аналіз сечі за Нечипоренком 81
КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Діагностика кишечника
Услуга Цена
Копрограма 125
Аналіз калу на приховану кров 169
Аналіз калу на приховану кров та трансферин 275
Кальпротектин, якісне визначення 481
Кальпротектин, кількісне визначення 690
Зонулін в сироватці крові 2067
Глистові інвазії (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛР 888
Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), якісне визначення ДНК методом ПЛР 888
Аскаридоз (Ascaris spp.), якісне визначення ДНК методом ПЛР 781
Лямбліоз (Lamblia Intestinalis Giardia), якісне визначення ДНК методом ПЛР 581
Аналіз калу на яйця гельмінтів 110
Аналіз калу на кишкових паразитів (метод концентрування Parasep) 131
Аналіз зішкріба на яйця гостриків (ентеробіоз) 100
Мікробіом (кількісне визначення Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Escherichia coli, Bacteroides fragilis group, Bacteroides thetaiotaomicron, Akkermansia muciniphila, Faecalibacterium prausnitzii, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli enteropathogenic, Enterococcus spp., Proteus spp., Enterobacter spp. / Citrobacter spp., Fusobacterium nucleatum, Parvimonas micra, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Shigella spp., Candida spp., якісне визначення Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, H. pylori) методом ПЛР 3948
Мікробіом-експрес (кількісне визначення Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, якісне визначення C.albicans, C.glabrata, C.krusei, H. pylori) методом ПЛР 1781
Akkermansia muciniphila, якісне визначення ДНК методом ПЛР 563
Кандідоз (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei), якісне визначення ДНК методом ПЛР 435
H. pylori, якісне визначення ДНК методом ПЛР 375
Clostridium difficile, типування продуцентів А, В, А/В токсинів, якісне визначення методом ПЛР 613
Гострі кишкові інфекції (Shigella, ЕIEC, Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Astrovirus), якісне визначення ДНК методом ПЛР 656
Діареєгенні ешерихіози (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC), якісне визначення ДНК методом ПЛР 975
Збудники ієрсиніозу та псевдотуберкульозу (Yersinia enterocolitica та Yersinia pseudotuberculosis), якісне визначення ДНК методом ПЛР 2513
КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Цитологічні дослідження
Услуга Цена
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) 110
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) 110
Цитологічне дослідження мазка з цервікального каналу (забарвлення за Папенгеймом) 210
Рідинна цитологія ПАП-тест (HURO PATH) з автоматизованим скринінгом, кількісною оцінкою препарату (Vision Cyto® Pap) та оцінкою цитолога 438
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Услуга Цена
Аутоскрін (Елі-Тест-24) (24 антигени: dsDNA, beta2-GPI, Fc, CoM-02, betaAR, TrM-03, ANCA, KiM-05-40, KiS-07, LuM-02, LuS-06, GaM-02, ItM-07, HeS-08, HMMP, Insulin, Ins-R, TG, TSH-R, AdrM-D/C, Spr-06, S100, GFAP, MBP) 2625
HLA-B27, поліморфізм в гені людського лейкоцитарного антигену 598
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Діагностика аутоімунних захворювань (D-tek BlueDiver технологія ІФА)
Услуга Цена
Диференційна діагностика аутоімунних захворювань 6 IgG (M2/nPDC, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Рибосома P0) 1273
Аутоімунні захворювання печінки 10 IgG (M2/nPDC, M2/OGDC-E2, M2/BCOADC-E2, M2/PDC-E2, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA, f-Actin) 1658
Аутоімунні захворювання печінки 7 IgG (M2/nPDC, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA, f-Actin) 1383
Склеродермія 10 IgG (Scl-70, CENP-A, CENP-B, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Ku, РНК-полімераза III, U1-RNP (68kD/A/C), Th/To, Фібрілларін) 1760
Поліміозити 12 IgG (Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, SRP, Mi-2, MDA-5, TIF1-γ, Ku, PM-Scl 100, Scl-70, SSA/Ro 52kD (TRIM21)) 1863
Міозити 12 IgG (Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, SRP, Mi-2, MDA-5, TIF1-γ, SSA/Ro 52kD (TRIM21), SAE-1, SAE-2, NXP-2) 1966
Антисинтетазний синдром 10 IgG (Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ, KS, ZO, HA, SRP, Рибосома P0) 1760
Системний червоний вовчак 4 IgG (Нуклеосома, Гістони, Sm, Рибосома P0) 1143
Аутоімунні захворювання сполучної тканини 10 IgG (Нуклеосома, dsDNA, Гістони, Sm, Sm/RNP, SSA/Ro 60kD, SSA/Ro 52kD (TRIM21), SSB(La), Jo-1, Scl-70) 1694
ANA 12 IgG (Sm, U1-RNP(68kD/A/C), Sm/RNP, SSA/Ro 60kD, SSB(La), Jo-1, Scl-70, PM-Scl 100, Ku, CENP-A/B, PCNA, Рибосома P0) 1726
ANCA+GBM IgG (MPO, PR3, GBM) 1005
Аутоімунний гастрит / Злоякісна анемія IgG (Антитіла до парієтальних клітин, Внутрішній фактор (фактор Касла)) 903
ASCA IgG + IgA (Saccharomyces cerevisiae (mannan)) 869
Синдром м’язової скутості GAD IgG (GAD І (67kDa), GAD ІІ (65kDa)) 1005
Целіакія IgA (Дезаміновані пептиди гліадину, Тканинна трансглутаміназа) 938
Целіакія IgG (Дезаміновані пептиди гліадину, Тканинна трансглутаміназа) 938
IgA до ендомізію (EMAA) 836
IgG до ендомізію (EMAG) 836
Лактозна непереносимість IgG (ß-лактоглобулін, Соєвий білок) 1005
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Квантифероновий тест
Услуга Цена
Квантифероновий тест (діагностика туберкульозу) доставка в 1 пробірці Li гепарин 1903
Квантифероновий тест (діагностика туберкульозу) доставка в 4 пробірках QFT plus 1185
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Імунологія (методом радіальної імунодифузії)
Услуга Цена
C3 105
C4 105
Альфа-1-кислий глікопротеїн 115
Аполіпопротеїн A1 (APO A1) 115
Аполіпопротеїн В (APO B) 115
Трансферин 115
Вільні легкі ланцюги імуноглобулінів типу лямбда 125
Вільні легкі ланцюги імуноглобулінів типу каппа 125
Антитромбін III 125
Фібриноген 105
Білок Бенс-Джонса (Вільні легкі ланцюги імуноглобулінів типу каппа та лямбда) 310
БАКТЕРІОЛОГІЯ
Услуга Цена
Бакпосів на мікоплазму, уреаплазму з антибіотикограмою 306
Культуральний метод виявлення Trichomonas vaginalis (IN POUCH) 590
Мікробіологічне дослідження на виявлення дерматофітів методом InTray DM (без чутливості до антибіотиків) 488
ВАЖКІ МЕТАЛИ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТИ (спектральнім методом)
Услуга Цена
Важкі метали (кадмій, свинець, ртуть, миш`як, цинк, мідь) 2000
Мікроелементи (калій, магній, цинк, селен) 1388
Кадмій 375
Свинець 375
Ртуть 313
Миш`як 313
Цинк 313
Мідь 313
Калій 375
Магній 375
Селен 325
Залізо 313
Марганець 313
Олово 375
Літій 375
Алюміній 375
Стронцій 375
Хром 375
Талій 363
Сурма 375
Кобальт 313
Нікель 313
Молібден 375
Фтор 375
Кальцій 375
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Услуга Цена
Ризик розвитку серцево-судинних захворювань:
Генетичний ризик розвитку серцево-судинних захворювань + Ліпідограма + Коагулограма
4343
Ліпідний обмін №1:
Ген аполіпопротеїна С3 + Ліпідограма
731
Ліпідний обмін №2:
Аполіпопротеїн A1 + Ліпідограма
365
Ліпідний обмін №3:
Аполіпопротеїн В + Ліпідограма
365
Діагностика гемохроматозу:
Гемохроматоз + Трансферин + Феритин + Залізо
1458
Оцінка гемостазу:
Антитромбін III + Коагулограма
405
Обмін вітаміну Д:
Ген рецептора вітаміну D + Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3)
926
Ризик розвитку остеопорозу:
Генетичний ризик розвитку остеопорозу + Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) + Кальцій
1413
Причини зайвої ваги:
Генетичний ризик розвитку ожиріння + Ліпідограма + Лептин
1826
Діагностика діабету 2-ого типу:
Генетичний ризик розвитку діабету 2-ого типу + ЗАК + Глікований гемоглобін
1133
Лептиновий обмін:
Ген лептинового рецептора + Лептин
1076
Особливості фолатного циклу №1:
Гени фолатного циклу (розширений) + Вітамін В12 + Гомоцистеїн + Фолієва кислота
1500
Особливості фолатного циклу №2:
Гени фолатного циклу + Вітамін В12 + Гомоцистеїн
1125
Особливості фолатного циклу №3:
Гени фолатного циклу (розширений) + Вітамін В12
980
Особливості фолатного циклу №4:
Гени фолатного циклу + Вітамін В12
785
Скринінг системного червоного вовчака:
Системний червоний вовчак 4 IgG (Нуклеосома, Гістони, Sm, Рибосома P0) + ЗАК + ЗАС + С3 + С4 + Ниркові проби
1838
Діагностика лактозної непереносимості:
Лактозна непереносимість (ß-лактоглобулін, Соєвий білок) + Лактазна недостатність (LCT)
1318
Діагностика целіакії №1:
IgA Дезаміновані пептиди гліадину, IgA Тканинна трансглутаміназа + HLA DQ2/DQ8
2101
Діагностика целіакії №2:
IgA Дезаміновані пептиди гліадину, Тканинна трансглутаміназа + IgG Дезаміновані пептиди гліадину, Тканинна трансглутаміназа + HLA DQ2/DQ8
3039
Діагностика целіакії №3:
IgA Дезаміновані пептиди гліадину, Тканинна трансглутаміназа + IgG Дезаміновані пептиди гліадину, Тканинна трансглутаміназа + HLA DQ2/DQ8 + IgA до ендомізію + IgG до ендомізію
4711
Ризик розвитку раку молозної залози та яєчників:
Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників + СЕА + СА 153 + СА 125 + СА 72-4 + НЕ-4
2120
Жіноче здоров’я №1:
Рідинна цитологія ПАП-тест +  ВПЛ ВКР + Мікроскопія УГМ + Флороценоз + ІПСШ + ЛГ + ФСГ + Пролактин + Естрадіол
2788
Жіноче здоров’я №2:
Рідинна цитологія ПАП-тест + ВПЛ ВКР + Мікроскопія УГМ + Флороценоз + ІПСШ
2088
Жіноче здоров’я №3:
Рідинна цитологія ПАП-тест + ВПЛ ВКР + Мікроскопія УГМ
941
Жіноче здоров’я №4:
Рідинна цитологія ПАП-тест + Мікроскопія УГМ + Флороценоз
1436
Жіноче здоров’я №5:
Рідинна цитологія ПАП-тест + Збудник трихомоніазу, якісне визначення
663
Урогенітальні інфекції №1:
Бакпосів на мікоплазму, уреаплазму з антибіотикограмою + Збудник трихомоніазу, якісне визначення
531
Урогенітальні інфекції №2:
Бакпосів на мікоплазму, уреаплазму з антибіотикограмою + Хламідія, кількісне визначення
531
Діагностика хвороби Жильбера:
Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера + Печінкові проби
950
Хвороба Крона №1:
Генетичний ризик розвитку хвороби Крона + Квантифероновий тест
2716
Хвороба Крона №2:
Генетичний ризик розвитку хвороби Крона + Кальпротектин в калі, якісне дослідження
1294
Хвороба Крона №3:
Генетичний ризик розвитку хвороби Крона + Кальпротектин в калі, якісне визначення + ASCA IgG + IgA (Saccharomyces cerevisiae (mannan))
2163
Діагностика хвороби Вільсона-Коновалова №1:
Генетичний ризик розвитку хвороби Вільсона-Коновалова + Білірубін загальний, прямий, непрямий + Мідь
1531
Діагностика хвороби Вільсона-Коновалова №2:
Генетичний ризик розвитку хвороби Вільсона-Коновалова + Печінкові проби + Мідь + Церулоплазмін
2061
Ризик розвитку панкреатиту:
Генетичний ризик розвитку панкреатиту + Ліпаза + Амілаза панкреатична + Лужна фосфатаза + С-пептид
883
Скринінг аутоімунних захворювань печінки: Аутоімунні захворювання печінки, 10 IgG + ЗАК + Печінкові проби + Ліпідограма 2458
Діагностика аутоімунного гастриту та злоякісної анемії:
Антитіла до парієтальних клітин, Внутрішній фактор (фактор Касла) + ЗАК + Копрограма + Вітамін В12
1363
Діагностика раку шлунково-кишкового тракту: СА 19-9 + СА 72-4 + АФП + СЕА + H. pylori 1255